Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Hiljainenasuntokauppa.fi:
ASIAKASREKISTERI REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä

Nimi: MVP IT-Palvelut Oy (y-tunnus 3146546-8)
posti-osoite:
Hollituvantie 5 C
15880 HOLLOLA

[email protected]

Rekisterin nimi

Hiljainenasuntokauppa käyttäjä- ja asiakasrekisteri

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja MVP IT-Palvelut Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, MVP IT-Palvelut Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietolain 19 §.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Rekisterin tietosisältö voi olla näistä yksi tai useampi tieto.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä hänen rekisteröityessään käyttämään MVP IT-Palvelut Oy:n palveluita tai osallistuessaan MVP IT-Palvelut Oy:n markkinointi-/arvontakampanjoihin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, yleisesti saatavilla olevista Internet-lähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

Järjestelmien toimintavarmuus

Yhteys Hiljainenasuntokauppa.fi verkkosivuun on aina ssl-salattu. Toimintavarmuus pyritään takaamaan Domainhotellin:in toimesta. Mikäli palvelun käyttö estyy merkittävästi, kompensaatiosta sovitaan tapauskohtaisesti.

MVP IT-Palvelut Oy sitoutuu ilmoittamaan havaituista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille viimeistään 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidyn henkilötietojen suojalle tai yksityisyydelle, MVP IT-Palvelut Oy sitoutuu ilmoittamaan tapahtuneesta myös rekisteröidylle itselleen.

Tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistaminen

MVP IT-Palvelut Oy sitoutuu testaamaan, tutkimaan ja arvioimaan säännöllisesti yhdessä Domainhotellin kanssa Hiljainenasuntokauppa.fi sivujen teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi. MVP IT-Palvelut Oy ei kuitenkaan vastaa mahdollisista tietomurroista aiheutuneista vahingoista. Järjestelmään ei siis tule syöttää mitään luottamukselliseksi luokiteltavaa tietoa.

Tietojen luovutus

Rekisteriä tai sen osia voidaan luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tiedon luovuttamista. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

MVP IT-Palvelut Oy
Hollituvantie 5 C
15880 HOLLOLA

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä MVP IT-Palvelut Oy:lle puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostilla [email protected]

Evästeet

Tämä sivusto käyttää hyväksi evästeitä. Voit päättää valinnaisista evästeistä, mille palveluille ja/tai evästeille annat luvan. Huomioi, että vaikka kieltäisit kaikki evästeet, saattaa sivusto silti kerätä jotain välttämättömiä täysin toimintaan vaativia evästeitä (3 Evästeiden käytön edellytyksistä ; 3.1 Yleiset lähtökohdat, Traficom).

Alla näet listan sivuston käyttämistä evästeistä ja niiden kuvauksista.

WordPress (välttämätön evästetyyppi)
Tämä sivusto on luotu WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä. WordPress ei kerää evästeitä normaaleilta kävijöiltään millään tasolla. Mikäli kirjaudut sisään järjestelmän hallintapaneeliin tai jätät kommentit sivuston kommenttikenttään, voi WordPress tallentaa joitain toimivuuteen tarvittavia perustason evästeitä. Tämän verkkosivuston hallitsija ei käytä WordPressin evästeitä millään tasolla hyväksi itse, kaikki toiminnallisuus tulee puhtaasti WordPress-järjestelmän kautta. Lue lisää täältä.

Google Analytics (valinnainen evästetyyppi)
Google Analytics on Googlen kehittämä kävijäseurantapalvelu, jonka ideana on kertoa sivuston ylläpitäjille tarkempia tietoja kävijöiden selaamistiedoista. Google Analytics -data auttaa ylläpitäjiä ymmärtämään millainen sisältö on toimivaa ja mitkä ovat olleet esimerkiksi suosittuja aiheita sivustolla. Lue lisää täältä.

Facebook Pixel (valinnainen evästetyyppi)
Facebook Pixel kerää tietoa kävijöistä parempiin tarkennettuihin Facebook-mainoksiin koskien. Facebook Pixelin avulla järjestelmä voi hiljaa oppia millaisista asioista olet kiinnostunut ja esimerkiksi näyttää sinua kiinnostavia mainoksia myöhemmin esimerkiksi Facebookin sisällä. Lue lisää täältä.

Evästeasetusten vaihto

Voit vaihtaa evästeasetuksiasi klikkaamalla alta.

Nykyinen asetus: Ladataan, odota hetki...

Vaihda asetuksia tästä.

Maksutavat Maksutavat